Levenswensverklaring

Het kan gebeuren dat u uw wensen rond ziekte en sterven niet meer kunt vertellen. Bijvoorbeeld door geheugenproblemen of een ongeluk. In een levenswensverklaring staat precies wat u wilt. 

Leg uw wensen vast voor later in een levenswensverklaring

Er kan een dag komen dat u niet zelf kunt vertellen welke zorg u wilt. Als je jong bent, lijkt dat moment nog ver weg. Door een ongeluk kan het opeens zover zijn. Ook voor ouderen kan het moeilijk zijn om over de toekomst na te denken. Het is goed om hier toch bij stil te staan. En na te denken welke zorg u wilt bij ziekte en sterven. 

Wij betalen 1 keer de kosten van de NPV-Levenswensverklaring

Dit doen wij voor alle klanten. Bij het aanvragen wordt u gelijk lid van NPV-Zorg voor het leven. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan vergoeden wij ook de kosten voor het lidmaatschap. De kosten voor het veranderen van uw levenswensverklaring betalen wij niet.

 

Informatie en aanvragen

Als patiënt heeft u veel te zeggen over de zorg die u wilt krijgen

Een arts mag een behandeling alleen geven als u daarmee akkoord gaat. In een levenswensverklaring staat welke zorg u wilt. De NPV-Levenswensverklaring gaat uit van het Bijbelse principe dat het leven waardevol is. En dat het bescherming verdient.

In uw levenswensverklaring legt u ook vast wie namens u praat

In de levenswensverklaring wijst u een vertegenwoordiger aan. Een vertegenwoordiger is iemand die namens u spreekt, als u dat zelf niet meer kunt. Het is iemand die u goed kent en die weet wat uw levensvisie is. De arts overlegt met deze vertegenwoordiger over uw behandeling. Zo weet u dat uw wensen voorop staan bij het nemen van beslissingen.


Ook interessant