Uw zorgverzekering opzeggen

Wilt u uw verzekering stoppen? Dat kan. Wel vinden wij dat natuurlijk erg jammer. Als u niet tevreden bent horen wij dat graag van u. Belt u ons dan gerust: 071 308 38 88.

U kunt uw verzekering stoppen per 1 januari

Uw verzoek tot opzegging moet uiterlijk op 31 december bij ons binnen zijn. Dit geldt voor het opzeggen van uw hele verzekering. En ook voor het opzeggen van alleen uw aanvullende (tandarts)verzekering.

Soms kunt u tussentijds opzeggen

In sommige gevallen kunt u uw zorgverzekering tussentijds opzeggen. Als u naar het buitenland vertrekt bijvoorbeeld. Of als u in militaire dienst gaat. Of als u meeverzekerd bent en zelf een verzekering wilt afsluiten (bijvoorbeeld bij 18 jaar). We helpen u graag verder. Bel ons gerust voor advies: 071 308 38 88. We zijn er van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur.

Uw nieuwe verzekeraar regelt meestal de opzegging

Meldt u zich op tijd aan bij uw nieuwe verzekeraar? Bij uw aanvraag kunt u hen direct toestemming geven om uw verzekering op te zeggen. U krijgt van ons dan een bewijs van uitschrijving.

Zelf opzeggen kan online en per post

Wilt u zelf uw verzekering opzeggen? U kunt opzeggen op de volgende manieren:

  • via Mijn | Polis. Ook als u alleen uw aanvullende verzekering wilt opzeggen
  • via de post naar: De christelijke zorgverzekeraar, Postbus 444, 2300 AK Leiden

Vermeld bij uw opzegging de volgende gegevens

Vermeld per verzekerde voor wie u wilt opzeggen:

  • naam, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN)
  • of de opzegging geldt voor de basis- en/of aanvullende (tandarts)verzekering

U kunt niet opzeggen bij premieachterstand

Heeft u achterstand met het betalen van uw premie? Dan kunt u uw verzekering niet opzeggen. Overstappen naar een andere verzekeraar is dan niet toegestaan. Dit is wettelijk geregeld. Verzekeraars wisselen gegevens met elkaar uit over betalingsachterstand. Zo kunnen ze de wettelijke regeling uitvoeren. Bent u voor 1 januari bij met betalen? Dan kunt u wel opzeggen.

Sluit op tijd een nieuwe verzekering af

Stopt uw basisverzekering per 1 januari? Dan moet u voor 1 februari een nieuwe basisverzekering afsluiten. De nieuwe basisverzekering gaat dan in per 1 januari, zodat u niet onverzekerd bent geweest.

U kunt uw zorgverzekering binnen 14 dagen annuleren

Heeft u een nieuwe zorgverzekering afgesloten en wilt u deze annuleren? Dan kan dit binnen 14 dagen nadat u uw polis van ons heeft ontvangen. Annuleren kan zonder reden:

  • via telefoon
  • via de post naar De christelijke zorgverzekeraar, Postbus 444, 2300 AK Leiden

Als u al premie betaald heeft, dan krijgt u dit terug. Als wij al zorgkosten hebben vergoed, dan betaalt u deze aan ons terug. 

Als u via uw oude werkgever een collectieve verzekering had, dan moet u nu een ander collectief zoeken. U blijft bij ons verzekerd tot tenminste 1 januari. 

De premie op uw aanvullende (tandarts)verzekering is dan hoger, omdat de collectieve korting wegvalt. Misschien kunt u korting krijgen via uw nieuwe werkgever of een ledenorganisatie. Bel ons gerust. Of kijk op Mijn | Polis.

Als u zelf geen verzekeringnemer bent, en bijvoorbeeld meeverzekerd bent bij uw partner, dan kunt u online een eigen zorgverzekering afsluiten bij De christelijke zorgverzekeraar.
Vraag online een nieuwe verzekering aan en kies als inschrijfreden ‘Ik ben nu meeverzekerd en wil mijn eigen zorgverzekering’.

U kunt ook contact met ons opnemen. De nieuwe polis gaat per de 1e van de volgende maand in. U kunt ook een eigen zorgverzekering bij een andere maatschappij afsluiten.


Als u in militaire dienst gaat, dan moet u uw zorgverzekering opzeggen. Militairen in actieve dienst krijgen een verplichte verzekering via het Ministerie van Defensie.

Als u verzekeringnemer bent, dan kunt u het hele jaar door de zorgverzekering van uw (ex-)partner en kinderen opzeggen. We hebben daarvoor wel toestemming nodig van uw (ex-)partner. Bent u niet de verzekeringnemer? Dan kunt u een eigen zorgverzekering afsluiten bij De christelijke zorgverzekeraar of een andere maatschappij. Voor uzelf en voor uw kinderen. De overstapservice regelt de rest.

Bel ons gerust voor persoonlijk advies: 071 308 38 88. We zijn er van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.


Als u naar het buitenland verhuist, is uw Nederlandse zorgverzekering bij De christelijke zorgverzekeraar meestal niet meer geldig. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt af van uw inkomsten en het land waar u gaat wonen.

Niet zeker van uw situatie? Bepaal via het controle formulier of u nog recht heeft op uw Nederlandse zorgverzekering. Weet u al zeker dat u moet opzeggen in verband met uw vertrek naar het buitenland? U kunt uw verzekering opzeggen via het online opzegformulier.

Als uw kind 18 jaar wordt, dan kan hij zelf een verzekering afsluiten. Dit geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 18 jaar en op de polis van de ouders meeliften.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Onze klantenservice is er van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.

De zorgverzekering van de overledene hoeft u niet op te zeggen. We ontvangen het bericht van overlijden via de Basisregistratie Personen (BRP). De zorgverzekering stopt automatisch. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken. De premie en eigen risico berekenen we naar verhouding. En we betalen u zo nodig terug. U hoeft hiervoor dus ook niets te doen.

Alleen een aanvullende verzekering of tandartsverzekering

Had de overledene alleen een aanvullende verzekering of tandartsverzekering bij ons? Dan krijgen wij geen melding van de BRP. U kunt de losse aanvullende verzekering of tandverzekering opzeggen met ons opzegformulier.

Wijzigen postadres en andere gegevens na overlijden

Wilt u post van ons na het overlijden van de verzekerde liever op ander adres ontvangen? Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Bel 071 308 38 88. Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8:30 - 17:30.

Wijzigt De christelijke zorgverzekeraar de premie of de voorwaarden in uw nadeel? Dan kunt u de verzekering tussentijds opzeggen. Is de wijziging vanuit artikel 11 tot en met 14 van de Zorgverzekeringswet? Dan kunt u niet tussentijds opzeggen.

We laten het u altijd weten als we de polisvoorwaarden wijzigen. Belt u ons gerust als u hierover vragen heeft. Als u opzegt, dan moet u dit doen voordat de wijziging ingaat. 

Per telefoon

Bel 071 308 38 88. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:30 - 17:30.

Als u naar de gevangenis gaat, wordt uw basisverzekering stopgezet voor de duur van uw detentie. Uw aanvullende verzekeringen worden dan beëindigd. Neem daarvoor contact op met onze Klantenservice.