Machtiging voor informatie over uw polis

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt alle persoonsgegevens. Wij mogen daarom via telefoon of via de post geen informatie geven over uw polis aan een ander. Hiervoor hebben wij toestemming (een machtiging) nodig. Dit geldt zelfs voor kinderen vanaf 12 jaar.

Met een machtiging kan een ander uw zaken regelen

Via het online machtigingsformulier geeft u iemand toestemming om namens u gegevens bij ons op te vragen. Of te veranderen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Uw dochter is uw mantelzorger en zij regelt uw zorgverzekeringszaken;
  • Je bent zelfstandig verzekerd en je wilt je verzekering door je moeder laten veranderen;
  • U bent verzekeringnemer en uw partner vraagt ons om informatie over betalingen;
  • Je bent 12 jaar of ouder en je ouders willen informatie over jouw zorgkosten.

U kunt een machtiging geven voor verschillende onderdelen

U kunt een machtiging geven tot het opvragen of veranderen van een of meerdere van onderstaande onderdelen:

  • Financiële gegevens: bijvoorbeeld vragen over eigen risico, betalingsregeling of betaalwijze.
  • Persoonlijke gegevens: bijvoorbeeld vragen over inhoud polis, aanvullende verzekering en NAW-gegevens.
  • Medische gegevens: bijvoorbeeld vragen over vergoedingen, medicijnen en zorgkosten.
  • Mijn | Polis: voor uw persoonlijke online omgeving geldt een aparte machtiging. Log in met uw DigiD en machtig de verzekeringnemer via de pagina Mijn Zorgverbruik. Dit kan alleen als u meeverzekerde bent. De verzekeringnemer kan zelf niemand een machtiging geven.

Wij proberen uw aanvraag binnen 7 werkdagen te verwerken

Wanneer wij uw aanvraag in ons systeem gezet hebben, sturen wij de machtiginggever hier een bericht over. Let er op dat op de aanvraag altijd de handtekening van 2 personen staat.

Bent u ingelogd? Dan hoeft u uw eigen gegevens niet in te vullen. ingelogd naar machtigingsformulier Ingelogd naar machtigingsformulier
Niet ingelogd naar machtigingsformulier 

Per post
Download het machtigingsformulier (pdf)