Wij hebben een nieuwe naam

In april 2024 maakten we onze nieuwe naam alvast bekend: De christelijke zorgverzekeraar. Vanaf 1 september 2024 kunt u als klant gebruikmaken van onze nieuwe website, nieuwe app en bestaande services met een iets andere naam. Vragen? Lees dan even verder.
Logo van De christelijke zorgverzekeraar

Een nieuwe naam, dezelfde christelijke basis

Dat is kort samengevat wat u kunt verwachten. Onze basis is het geloof in God, die leven geeft. Leven dat daarmee geliefd en waardevol is. We vormen een gemeenschap met gedeelde waarden. Als christelijke zorgverzekeraar brengen we geloof, zorg en gezondheid samen. Dat was zo en blijft zo!

Vragen? Ontdek hier de antwoorden

Of lees de folder over onze nieuwe naam (pdf) met meer informatie. Heeft u een andere vraag? Twijfel dan niet om ons te bellen: 071 308 38 88.

We willen een naam die direct duidelijk maakt wat je van ons kunt verwachten. En die breder is dan alleen bescherming van het leven. De naam kwam al terug in ons logo dat we de laatste jaren gebruikten: Pro Life, de christelijke zorgverzekeraar. Door dit laatste deel als naam te gebruiken, lichten we dat verder uit. Het maakt direct duidelijk dat we een zorgverzekeraar zijn die geloof, zorg en gezondheid samenbrengt.

Ontdek meer over ons

Ja, dat blijft zo. Zorgverleners en ziekenhuizen maken namelijk gebruik van het registratienummer op de achterkant: 3311. Dit nummer verandert niet. Een nieuwe zorgpas is niet nodig. Daarom sturen wij u deze ook niet toe. We gaan zorgvuldig om met het milieu en de kosten die we maken.

Tip: u kunt uw zorgpas ook laten zien via onze app. Op deze digitale zorgpas ziet u in ieder geval vanaf september ons nieuwe logo.

Ontdek meer over ons

Dat is geen probleem. Via nieuwsberichten en berichten voor zorgverleners weten de meeste zorgverleners af van onze nieuwe naam. Wij vragen hen vanaf september 2023 de naam De christelijke zorgverzekeraar te gebruiken. Ziet u dat uw zorgverlener toch de naam Pro Life blijft gebruiken? Dan is het fijn als u uw zorgverlener vraagt om dit aan te passen. Wij behandelen alle rekeningen met de naam Pro Life en De christelijke Zorgverzekeraar. Zo heeft u daar geen last van.

Ontdek meer over ons

We vroegen verschillende groepen klanten met ons mee te denken waar de nieuwe naam aan moet voldoen. Hier hadden wij zelf ook ideeën bij. Samen kwamen we uit op 3 duidelijke voorwaarden:

 • Een naam die iets zegt over onze identiteit.
 • Een Nederlandstalige naam.
 • Geen afkorting.

Ook werd genoemd dat de naam uniek moet zijn, niet te lief en niet te ouderwets en ook niet te populair. Samen bedachten we daar namen bij. Met de namen die het meeste kans maakten, deden we verder onderzoek onder klanten en niet-klanten. Daarna kozen we als team de nieuwe naam. Soms is de uitkomst zo simpel, dat je er niet direct aan denkt. De naam was namelijk al jarenlang deel van ons logo: Pro Life, de christelijke zorgverzekeraar.

Jazeker, dat waren we en dat blijven we. We geloven dat ieder leven het waard is om beschermd te worden. Waarom? Wij geloven in God, die leven geeft. Daarmee is ieder leven geliefd en waardevol. Vanaf het prilste begin tot aan het eind. Dat maakt dat we bedenkingen en soms bezwaren hebben bij behandelingen die het leven beëindigen of ingrijpend veranderen. Daar zijn we eerlijk over. Mensen maken hierin wel zelf keuzes. Onze bewogenheid en Gods liefde hangen niet van die keuzes af. We helpen waar dat kan.

Ontdek wat we doen

Als organisatie komen we op voor christelijke waarden. Zoals vrijheid, om te kiezen voor zorg die bij je geloof past. Solidariteit, om vanuit naastenliefde samen de zorg en de kosten te dragen. Beschermwaardigheid, om op te komen voor het leven. De basis van alle christelijke waarden is het geloof in God. Vanuit dat geloof werken wij als team. Dat geldt ook voor onze adviesraad en vertrouwensartsen.

De woorden die beschrijven hoe wij in actie komen zijn: beschermend, verbindend en warm. We brengen mensen samen rondom christelijke zorg. En vormen een gemeenschap over kerkmuren heen. Zo willen we samen bewaren en bewaken wat we belangrijk vinden.

De basis van alle christelijke waarden is het geloof in God. De Bijbel beschrijft hoe wij hieraan betekenis kunnen geven in ons leven. We beseffen dat we mensen zijn die fouten maken. En dat hoe wij iets opvatten verschillend kan zijn van anderen.

We noemen een aantal waarden die we vinden passen bij onze zorgverzekering:

 • Vrijheid, om te kiezen voor zorg die bij je geloof past.
 • Solidariteit, om vanuit naastenliefde samen de zorg en de kosten te dragen.
 • Beschermwaardigheid, om op te komen voor het leven.

De manier waarop we ons werk doen zijn vertaald in de waarden:

 • Beschermend, om een veilige gemeenschap te zijn over kerkmuren heen.
 • Verbindend, om met een open, uitnodigende houding te kijken naar wat ons bindt.
 • Warm, waarbij eerlijkheid en liefde hand in hand gaan.

Er zijn nog veel meer waarden die belangrijk zijn voor ons merk of voor ons persoonlijk. Denk aan:

 • Genade, zodat we niet zelf oordelen maar genadig en vergevend zijn.
 • Dankbaarheid, ook in moeilijke tijden en dwars door lijden heen Gods zegeningen zien.
 • Vertrouwen, op de Heer en het goede doen waarbij we onze verantwoordelijkheid nemen.

Iedereen is van harte welkom. Mensen kiezen vooral voor ons vanuit gedeelde waarden. Het zorgt ervoor dat ze zich thuis voelen bij ons als christelijke verzekeraar. En soms nemen mensen onze christelijke waarden voor lief, omdat ze de persoonlijke service zo fijn vinden. In ons team lopen we ‘een extra mijl’ om u het beste te bieden. Dat wordt jaar in jaar uit gewaardeerd met een plek in de top 3 van zorgverzekeraars met de beste service*.

*Bron: KlantenMonitorZorgverzekeringen

Via nieuwsberichten en berichten voor zorgverleners weten de meeste zorgverleners af van onze nieuwe naam. Wij vragen hen vanaf september 2023 de naam De christelijke zorgverzekeraar te gebruiken. Merkt u dat uw zorgverlener niet op de hoogte is? Dan kunt u dit natuurlijk zelf doorgeven als u er een volgende keer bent. Voor het behandelen van uw rekeningen is het geen probleem.