Verzekerdenraad

U kunt als klant met ons meedenken. U kunt uw ervaring met ons delen over de zorg die wij inkopen. Werken die afspraken in de praktijk? Ook kunt u uw mening geven over de manier waarop wij u informeren. Is dat duidelijk? Zo komt u als klant en wij als zorgverzekeraar steeds meer naast elkaar te staan. Een mooie gedachte. Uiteindelijk doen we het allemaal voor u!

De christelijke zorgverzekeraar doet mee aan de Verzekerdenraad van Zilveren Kruis

De Verzekerdenraad bestaat uit zo’n 20 mensen die bij Zilveren Kruis of een onderdeel daarvan verzekerd zijn. Zo’n 8 keer per jaar komen de Verzekerdenraad en de directie van Zilveren Kruis bij elkaar. Zij bespreken onderwerpen waar de directie vragen over heeft. En onderwerpen die de Verzekerdenraad zelf aandraagt. Ook bespreken ze elk jaar het zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis en het extra zorginkoopbeleid voor De christelijke zorgverzekeraar (pdf).

Lees meer over de Verzekerdenraad

Marit Baaij is lid van de verzekerdenraad:

‘Vanaf 2017 ben ik namens De christelijk zorgverzekeraar lid van de Verzekerdenraad van Zilveren Kruis. We worden op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. En we denken mee over verschillende onderwerpen. Vaak gaat het over algemene onderwerpen die gelden voor alle merken van Zilveren Kruis, zoals het inkoopbeleid. Soms komen er onderwerpen voorbij waarbij ik in het bijzonder het geluid van De christelijke zorgverzekeraar kan laten horen. En daar is alle ruimte voor!’

Lees de gespreksverslagen van leden van de Verzekerdenraad

Wat besprak de directie met de leden van de Verzekerdenraad? En wat was hun reactie? Lees het in de gespreksverslagen.

Reinier, lid Verzekerdenraad: ’Ik heb te maken met veel verschillende artsen en afspraken in het ziekenhuis. Als de oncoloog slecht nieuws heeft, vind ik het prettiger om dat in zijn spreekkamer te horen. Maar toen COVID-19 de wereld in zijn greep nam, werd ik ineens geconfronteerd met beeldbellen. Het besmettingsgevaar in het ziekenhuis was te groot. Dus als het even kon, moest ik thuis blijven en via een schermpje met de arts overleggen. Voor mensen van mijn generatie was dit een enorme omschakeling.

Toen ik even niet kon kiezen om mijn arts te bezoeken, moest ik wel beeldbellen. Ik ontdekte gauw dat beeldbellen toch ook voordelen heeft. Zo hoef ik geen moeite te doen om in de auto te stappen en naar het ziekenhuis te rijden. Sterker nog: ik kan gewoon in mijn pyjama voor het scherm gaan zitten. Daarnaast kan ik mij voorstellen dat mensen met een drukke baan makkelijker een afspraak kunnen maken dankzij beeldbellen. Een consult kost je dan maar tien minuten, als je een rustig plekje kunt opzoeken op je werk.

Dat het beeldbellen – ook na corona – niet meer verdwijnt, lijkt mij overduidelijk. Onderzoek wijst uit dat contact op afstand ontzettend veel tijd en geld bespaart in de zorg. Dat vind ik belangrijk, want bevolkingsgroei en vergrijzing laten de zorgvraag en zorgkosten flink stijgen. Als we op de oude voet doorgaan, dan rijzen de zorgkosten de pan uit. En dat is natuurlijk voor niemand een goed vooruitzicht.

Toch blijft het Verzekerdenraadslid ook kritisch. Beeldbellen mag wat hem betreft het fysieke contact nooit helemaal vervangen. Reinier: ‘Ik verwijs weer even naar mijn persoonlijke situatie. Doordat de ziekte mij kwetsbaar maakt, heb ik behoefte aan gesprekken die niet gehaast zijn, en niet: hup door naar de volgende patiënt. Als de arts slecht nieuws voor mij heeft, wil ik hem recht in de ogen aan kunnen kijken en rustig de tijd nemen om het nieuws te verwerken. Ik pleit daarom voor vrije keuze. Vind je beeldbellen oké of wil je liever langskomen? Dat is aan jou.’

Lees het hele gespreksverslag

Laura, lid Verzekerdenraad: ‘In 2020 zijn veel operaties en andere behandelingen uitgesteld – soms meerdere keren – door uitbraken van het coronavirus. Toen we hier begin 2021 over spraken als Verzekerdenraad, verwachtten wij dat het inhalen van deze zorg nu wel op gang was gekomen. Maar door een nieuwe piek in besmettingen en ziekenhuisopnamen moest de zorg opnieuw afschalen. Er kan waarschijnlijk voorlopig weinig inhaalzorg geleverd worden. Ik denk dat veel mensen hierdoor onzekerheid ervaren, over hun eigen zorg of die van een naaste. Dit raakt ons allemaal.

Waar ik mij zorgen om maak, is dat mensen door het uitstellen van zorg nog zieker worden en daardoor straks nog meer zorg nodig hebben. Ook de extra psychische druk die deze onzekerheid oplevert, vind ik een probleem. Ik ben bang dat mensen het vertrouwen verliezen in de zorg en in de overheid, en dat zij zich alleen voelen wanneer ze zorg nodig hebben.

Tijdens de Verzekerdenraad-bijeenkomst kwam naar voren dat zorgverzekeraars waarschijnlijk een completer beeld hebben van de verschillende wachtlijsten bij ziekenhuizen dan huisartsen. De Zorgcoaches van Zilveren Kruis en De christelijke zorgverzekeraar kunnen voor je op zoek naar een ziekenhuis met een kortere wachttijd. De reistijd is dan meestal iets langer, maar je bent wel eerder aan de beurt.

Deze situatie is voor zowel verzekerden, zorgverleners als verzekeraars erg lastig. Je merkt dat iedereen hier anders op reageert. Ik wil dat iedereen weet dat wij ons als Verzekerdenraad in deze moeilijke tijd hard maken voor wie een zorgvraag heeft – dat u weet dat we opkomen voor uw belangen en zorgen.’

Lees het hele gespreksverslag

Leo, lid Verzekerdenraad: ‘Deze vergadering stond in het teken van terugkijken op het werk van de Raad. Elk jaar houden we onszelf een spiegel voor: wat willen we? Doen we dat ook? Krijgen we genoeg informatie? Wat kan er beter? Eerst kregen alle leden van de Verzekerdenraad een vragenlijst thuis gestuurd. En tijdens de bijeenkomst hadden we een levendige discussie over de reacties op die vragenlijst. Onze conclusie was – gelukkig – dat we beslist nog beter kunnen.

Het lastigste probleem vinden wij het werkelijk vertegenwoordigen van verzekerden. Oftewel: weten wat er speelt bij de miljoenen mensen die bij Zilveren Kruis en De christelijke zorgverzekeraar een zorgverzekering hebben. Wij zijn met 19 leden zo divers mogelijk samengesteld, ieder met zijn eigen netwerk en kennis, maar dan weet je nog lang niet wat verzekerden vinden en willen. Wat al wel goed werkt, is onze rol als klankbord. Zilveren Kruis en De christelijke zorgverzekeraar houden ons regelmatig een vraagstuk voor en wij geven dan onze mening. Die mening wordt serieus genomen, merk ik. Het zou mooi zijn als we ook vaker zelf met aandachtspunten komen. Dus eigen initiatief nemen en ongevraagd advies geven.

Om verzekerden nog beter te kunnen vertegenwoordigen kijken wij bijvoorbeeld naar de inzet van het platform Samen van Zilveren Kruis. Op Samen kunnen alle mensen die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn – en trouwens ook anderen – een online discussie starten of inhaken op een discussie die al loopt. Wij, als leden van de Verzekerdenraad, zitten ook op Samen. Je kunt ons herkennen als wij meepraten. Door met verzekerden in gesprek te gaan, proberen wij de mening te peilen over onderwerpen die bij een volgende vergadering op de agenda staan. We krijgen hierop wel wat reacties, maar we hopen echt op veel meer. Zelf kunnen we trouwens ook nog wel een tandje actiever worden op Samen.’

Lees het hele gespreksverslag

Hans, lid Verzekerdenraad: ‘Je ziet dat preventie steeds meer aandacht krijgt. Zowel in de media als onder familie en vrienden. Mensen zijn zich er steeds meer van bewust dat je je gezondheid moet koesteren. En dat je hierin zelf de belangrijkste schakel bent. De opkomst van stappentellers en andere gezondheidsapps dragen hier ook aan bij trouwens.

Het valt op dat de aandacht voor preventie bij Zilveren Kruis en De christelijke zorgverzekeraar toeneemt, in woord en daad. Ik zie dat ze hierin een voortrekkersrol pakken. Maar ik vind het wel te langzaam gaan. Ze mogen wat meer doorpakken. Al begrijp ik dat het een hele omkanteling is voor de zorgsector – van veelal beter maken naar veel meer gezond houden.

Wat mij opviel, is dat in de Verzekerdenraad breed draagvlak is om meer in te zetten op preventie – mensen helpen gezond te blijven, bedoel ik dus. Het gesprek ging dan ook niet over of we iets met preventie moeten, maar over het hoe. Uiteraard hebben we hierbij oog voor mensen die minder in staat zijn zelf iets aan preventie te doen. We wisselden met de directie van gedachte over vragen als: mag je klanten belonen met een premiekorting als ze gezond leven? Tot waar loopt de verantwoordelijkheid? Wat mag je van klanten zelf verwachten? De antwoorden op die vragen verschilden van persoon tot persoon. Dat biedt dus een interessante uitdaging."

Lees het hele gespreksverslag 

Willeke, lid Verzekerdenraad: ‘We spraken over het voornemen van de minister om de wet aan te passen en de collectiviteitskorting te stoppen. In hoeverre gaat dit invloed hebben op de keuzes van klanten? In zijn algemeenheid viel op dat de leden van de Verzekerdenraad solidariteit belangrijk vinden. Die hoort bij een zorgverzekering. En dat gezond leven best beloond mag worden. Maar dat je niet gestraft mag worden als je de pech hebt problemen te ervaren met je gezondheid. Boven alles staat dat het begrijpelijk en overzichtelijk moet blijven voor een verzekerde.

Ook wisselden wij onze standpunten uit over alternatieve geneeswijzen. Per 2022 wil Zilveren Kruis, ook voor De christelijke zorgverzekeraar, een nieuw beleid toepassen. Het plan is om in dit beleid voorwaarden op te nemen voor behandelaars. Denk bijvoorbeeld aan voorwaarden als: lid zijn van een door Zilveren Kruis en De christelijke zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Het hebben van een hbo-diploma voor de therapie die zij geven. En het kunnen meten van de effectiviteit van een behandeling. Als vertegenwoordigers van alle klanten stelden wij kritische vragen, zoals: 'Is het beleid nu strenger dan voor de reguliere zorg?' En: 'Een van de punten in het beleid is bijvoorbeeld dat een klant geen schade mag oplopen door een behandeling. Hoe zit dit nu als je dit vergelijkt met de reguliere zorg. Schade is niet altijd uit te sluiten, toch?'

Schade is natuurlijk niet altijd uit te sluiten, maar ze willen wel meer inzicht in de effectiviteit en resultaat van een behandeling. Nu worden behandelingen vergoed en is het niet bekend welk resultaat de behandelingen opleveren. Dit geeft ook een beter inzicht voor een verzekerde zelf. Net als Zorgkaart Nederland zijn de resultaten van diverse typen behandelingen straks in te zien. Want er zijn gelukkig ook genoeg mensen met hele goede ervaringen met alternatieve geneeswijzen. Het is mooi wanneer meer mensen een weloverwogen keuze kunnen maken. Dit nieuwe beleid wordt erg gesteund door de Verzekerdenraad.’

Lees het hele gespreksverslag 


Ook interessant