De Bijbelse visie op het huwelijk

Vanuit De christelijke zorgverzekeraar werken en leven we vanuit de overtuiging dat er een God is die ons liefheeft. Het was Gods bedoeling dat mensen op aarde in vrede, gezondheid en liefde zouden leven. We leven  in een wereld waarin ook gebrokenheid is. Dat is ook zichtbaar in relaties en scheidingen.

Inspirerende teksten om uw relatie (verder) tot bloei te laten komen.

Als De christelijke zorgverzekeraar willen we ons inzetten voor sterke relaties, relaties waarin mensen tot bloei komen. Dat raakt het welzijn van gehuwden en dat van kinderen. We hebben als samenleving voordeel bij bloeiende relaties. Het huwelijk moet de meest veilige plek zijn waar gehuwden (en kinderen) de echtheid van het leven ervaren: liefde en verbondenheid, kwetsbaarheid, fouten maken en herstellen, geven en ontvangen.

Het huwelijk is een weerspiegeling van de liefde die God heeft voor ons (Efeze 5). Wat laat de Bijbel ons zien als het gaat om Gods liefde voor ons, wat wij dus ook in het huwelijk als doel mogen hebben?

  • De Bijbel laat zien dat God het goede met ons voorheeft (Jeremia 29:11). Hij is erop gericht dat het met ons goed gaat, dat we een hoopvolle toekomst hebben.
  • Gods liefde voor ons zal altijd blijven (Rom. 8:38-39). Wij hoeven niet te veranderen om geliefd te zijn, we hoeven Gods liefde niet te verdienen. Dat is hoe we naar onszelf en naar anderen mogen kijken.
  • God zal ons nooit verlaten (Psalm 94:14). Hoe groot onze fouten ook zijn, bij God is altijd een nieuw begin mogelijk. Hij is de Vader die ons met open armen ontvangt.
  • God is aanwezig in ons leven, overal waar wij gaan (Jozua 1:9, Deut. 31:8). God is daarbij onze steun, het veilige thuis waar we op kunnen terugvallen. God is betrokken bij onze vreugde en onze tranen. Hij wil gevoelens van angst en eenzaamheid wegnemen.
  • Hij sterkt ons om in dit leven tot onze bestemming te komen (Efeze 2:10). God wil ons tot de beste versie van onszelf maken. Een proces waarin ook worsteling een plek heeft.
  • Liefde is geen gevoel, het is een keuze en een opdracht (Mattheus 22:36-40). Een relatie heb je niet primair voor jezelf. Liefde mag ook iets kosten. Het heeft Jezus zelfs zijn leven gekost. De Bijbel houdt ons voor dat je rijkelijk zult ontvangen, juist als je geeft.

Wij hopen u met een film en informatie te kunnen helpen uw huwelijk (weer) tot bloei te laten komen.


Ook interessant