Samenwonen of trouwen

Gefeliciteerd, u en uw partner gaan samenwonen of trouwen. Wij wensen u veel geluk toe.

Een nieuw adres of andere naam hoeft u niet door te geven

Een eventueel nieuw adres of nieuwe naam ontvangen wij via de Basisregistratie Personen (BRP). Bij een naamsverandering krijgt u automatisch een nieuwe zorgpas van ons.

U kunt uw partner op uw polis bijschrijven

Hiervoor gaat u naar Mijn Pro Life om een gezinslid toe te voegen.  


Ook interessant