Melden overlijden van een familielid of bekende

Heeft u te maken met het regelen van iemands zorgzaken na overlijden? Dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet in een verdrietige situatie. Daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Twijfel niet om ons te bellen voor hulp: 071 308 38 88.

Wij krijgen via de gemeente melding van overlijden

Nadat wij het overlijdensbericht gekregen hebben, beëindigen wij de verzekering van de overledene. De verzekering stopt dan op de dag na het overlijden. Woonde de overledene in het buitenland? Neem dan wel contact met ons op. Via een buitenlandse gemeente krijgen wij namelijk geen bericht.

Rekeningen kunt u nog insturen

Het kan zijn dat u nog rekeningen heeft of krijgt van de overleden verzekerde. Die kunt u natuurlijk nog insturen. Dit kan tot 3 jaar na de datum van de levering van zorg. Of na de behandeldatum. Bij een ziekenhuisbehandeling (DBC) of behandelperiode psychische zorg (basis GGZ) is dat de datum waarop de behandeling gestart is.

  • Upload de rekening;
  • Of stuur de originele rekening in een envelop met postzegel naar: De christelijke zorgverzekeraar Declaratieservice, Postbus 70001, 3000 KB Rotterdam. 

Andere verzekerden op de polis blijven gewoon verzekerd

Bent u als partner meeverzekerd bij de overleden verzekerde? Dan regelen wij dat u de nieuwe verzekeringnemer wordt. U krijgt daarom een nieuw polisblad. Dit geldt ook voor mogelijk meeverzekerde kinderen. Natuurlijk gelden voor  dit verzekeringsjaar nog gewoon dezelfde voorwaarden en vergoedingen. Op het polisblad vindt u de nieuwe premie. Wilt u nog iets veranderen? Dit kan via Mijn | Polis. Als u ons belt, regelen wij het voor u.

De post blijven wij sturen naar het bij ons bekende adres

Wilt u de post ontvangen op een ander adres? Bel ons dan. Wij kunnen het postadres voor u veranderen.

Teveel betaalde premie betalen wij terug

De premie is vooruit betaald. Het kan zijn dat hierdoor teveel premie is betaald. Teveel betaalde premie betalen wij binnen 10 dagen terug. U hoeft hiervoor niets te doen. Wij betalen terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Is er te weinig premie betaald? Dan ontvangt u van ons een rekening.

Teveel betaald eigen risico betalen wij terug

Het eigen risico berekenen we over 365 dagen. We brengen alleen eigen risico in rekening over de dagen tot en met de dag van overlijden. Mogelijk betalen we nog een deel van het eigen risico terug. Dit gebeurt dan op het bij ons bekende rekeningnummer.

Bel ons als het rekeningnummer veranderd moet worden

Alleen een erfgenaam kan het rekeningnummer laten veranderen. Bent u erfgenaam? En heeft u bewijs dat u bevoegd bent om de erfenis te regelen? Dan kunt u ons bellen om dit te regelen.

Er is een online training ‘Verder na verlies’

Met online zelfhulp kunt u een training volgen op het moment dat het u uitkomt. Wij bieden online zelfhulp aan via Eleos Zelfhulp. Heeft u een aanvullende verzekering bij De christelijke zorgverzekeraar? Dan kunt u zich aanmelden, zonder dat het u iets kost.

Tip!
Is het overlijden nog niet doorgegeven bij de gemeente? Onze nabestaandenservice helpt u graag met de afwikkeling van de zorgverzekering. Belt u hiervoor met onze Klantenservice.