De naaste in nood willen we graag helpen

Wat is de meerwaarde van christelijke psychosociale hulpverlening ten opzichte van reguliere zorg? We vragen het aan P.J. (Piet) Versloot, directeur van stichting Schuilplaats. Een organisatie die landelijk werkt vanuit vijf hulpverleningsorganisaties in Veenendaal, Staphorst, Woudenberg, Sliedrecht en Ridderkerk.

Wat motiveert u als directeur om dit werk te doen?

‘Ik werk vanuit een bewogenheid, vanuit een passie voor hulp aan de naaste in nood en ik word altijd geïnspireerd door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan: hij loopt niet voorbij, maar hij helpt. Dat mogen wij bij stichting Schuilplaats ook doen: mensen die bijvoorbeeld relatie- of identiteitsproblemen hebben, mogen we helpen en handreikingen geven die God vanuit de Bijbel aan ons geeft.’

Wat is het hulpaanbod van stichting Schuilplaats?

‘We zijn een interkerkelijke instelling met als doel om Bijbelse psychosociale hulpverlening te geven. Dat doen we op een breed terrein, zoals relatieproblemen, rouwverwerking, incestproblematiek, werken aan zelfvertrouwen, enzovoort.’

Wat is psychosociale hulp precies?

‘Het is laagdrempeliger dan bijvoorbeeld eerstelijns hulp op psychologisch gebied en daardoor een stuk goedkoper. Onze hulpverleners zijn geen psycholoog, maar hebben het niveau HBO+. Dat is ruim voldoende om mensen met bijvoorbeeld relatieproblemen te helpen. Bij de ‘zwaardere gevallen’, kunnen wij doorverwijzen naar eerstelijnshulp, maar de ervaring leert dat meer dan negentig procent van onze cliënten genoeg heeft aan onze hulp.’

Wat is de meerwaarde van christelijke psychosociale hulp?

‘Als mensen in een reguliere hulpverleningsinstantie zeggen ‘We zijn uit elkaar gegroeid’, dan is de insteek vaak: Ga maar scheiden. Onze insteek is meer: Waarom zou je gaan scheiden? Je bent toch niet getrouwd om te gaan scheiden? We proberen terug te herleiden wat er gebeurd is en hoe relaties geheeld kunnen worden. Al onze hulpverleners zijn christelijk en vanuit die identiteit werken we. En we zijn blij met elk huwelijk dat we hebben weten te redden. Je ziet dat dat vaak zo’n geweldige impact heeft voor de kinderen. Overigens werken we wel met dit onderscheid: Er wordt ons gevraagd om zelfopoffering, ook in het huwelijk, maar niet om zelfvernietiging. In dat spanningsveld mogen wij ons werk doen. Dat vind ik een geweldig voorrecht.’ 

Werken jullie ook met kerken samen?

‘Jazeker, wij staan heel dicht bij de kerken. Ambtsdragers die huisbezoek doen, kunnen als ze dat willen met onze hulpverleners sparren, als ze een gezinssituatie tegenkomen die ze zorgelijk vinden. Verder zijn er een aantal Diaconaal Maatschappelijk Werk-locaties (DMW), therapie wordt dan betaald door de diaconie van de kerkelijke gemeente of er is subsidie vanuit de plaatselijke gemeente.’