Overzicht van mogelijkheden

In Mijn | Polis kunt u veel zaken direct regelen of bekijken. Ontdek wie wat kan doen.

In verband met privacy kan de verzekeringsnemer de zorgkosten van de verzekerden van 12 jaar en ouder niet inzien. Zij kunnen zelf inloggen om hun zorgkosten te bekijken.

Direct doen

  Verzekeringnemer Medeverzekerde
Gezinslid aanmelden
Ja Nee
Digitale voorkeuren aangeven
Ja Nee
Polisblad digitaal aanvragen Ja Nee
Informatie mail ontvangen Ja Nee
Overige mail aanvragen Ja Nee
Online declareren Ja Nee

Naar Mijn | Polis
Nog geen DigiD + sms-controle? Vraag aan.

Gegevens aanpassen

Verzekeringnemer Medeverzekerde
Eigen adresgegevens Ja Ja
Eigen contactgegevens Ja Ja
Betaalgegevens Ja Nee
Adresgegevens overige verzekerden Ja Nee
Contactgegevens overige verzekerden Nee Nee
Eigen verzekering Ja Nee
Eigen eigen risico Ja Nee
Eigen collectiviteit Ja Nee
Verzekering van verzekerde Ja Nee
Eigen risico van verzekerde Ja Nee
Collectiviteit van verzekerde Ja Nee

Pas uw gegevens aan in Mijn | Polis
Nog geen DigiD + sms-controle? Vraag aan.

Gegevens bekijken

Verzekeringnemer Medeverzekerde
Eigen persoonlijke gegevens inzien
Ja Ja
Persoonlijke gegevens overige verzekerden
Ja Nee
Eigen polisgegevens Ja Ja
Polisgegevens overige verzekerden Ja Nee
Eigen zorgkosten
Ja Ja
Zorgkosten verzekerden jonger dan 12 jaar
Ja Nee
Zorgkosten verzekerden 12 jaar of ouder
Nee Nee
Zorgkosten partner
Nee Nee
Eigen stand eigen risico
Ja Ja
Stand eigen risico overige verzekerden
Ja Nee
Ontvangen post raadplegen
Ja Ja

Status online gedeclareerde declaraties

Ja Nee