Samenwerking met gemeenten

De christelijke zorgverzekeraar werkt actief samen met gemeenten aan de ontwikkeling van goede zorg dichtbij. Door gezamenlijke plannen en afspraken ondersteunen we u bij de best passende zorg.

Verschillende organisaties hebben een rol in uw zorg

Wanneer u gebruik moet maken van zorg heeft u in veel gevallen te maken met ons voor zorg uit uw basis- of aanvullende verzekering, het zorgkantoor voor Wlz zorg én met de gemeente voor zorg uit de Wmo en Jeugdwet. Deze organisaties hebben allemaal een rol in het betalen en organiseren van de zorg. Daarbij is goede samenwerking tussen deze organisaties van groot belang om u de ondersteuning te bieden die nodig is.

Daarom is onze ambitie om goed af te stemmen

Wij willen samen met gemeenten mensen een op elkaar afgestemd zorgaanbod bieden met daarbij alle aandacht voor de kwaliteit van leven. Van iemand die ouder wordt en daarbij diverse vormen van zorg nodig heeft, tot een jongere met een chronische ziekte of iemand met psychische problemen. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

  • Het stimuleren van zelfredzaamheid waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
  • Het bevorderen dat zorg en ondersteuning zoveel mogelijk op maat wordt geleverd én mensen zelf de regie houden over hun zorgproces.
  • Als er zorg en hulp thuis nodig is, ervaren mensen geen ‘schotten’ tussen de verschillende wetten die de zorg en financiering daarvan regelen.
  • Het bevorderen van goede samenwerking tussen alle partijen die zorg aanbieden of regisseren.
  • Door het bundelen van onze krachten en door goede samenwerking willen we als organisaties blijven optimaliseren, ontwikkelen en innoveren.

Passende zorg mogelijk maken

Wij streven er naar vanuit onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van uw basis- of aanvullende verzekering om ook op gemeentelijk niveau passende zorg mogelijk te maken. Passende zorg, die aansluit op de vraag en behoefte van de klant tegen aanvaardbare kosten. Daardoor kunnen we de toegang tot zorg voor nu en straks blijven waarborgen en de premie op een passend niveau houden.

De afspraken met de verschillende gemeentes in Nederland worden binnen Achmea door Zilveren Kruis gemaakt. Meer informatie over de afspraken en samenwerkingsverbanden leest u op de website van Zilveren Kruis.