Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Misschien kunt u soms een rekening niet betalen. Voor een keer is dat niet erg. U regelt dan bijvoorbeeld een betalingsregeling met ons. Of u betaalt de rekening als wij u een herinnering sturen. Voor een langere periode niet betalen heeft wel belangrijke gevolgen die u moet weten.

Wij sturen u maximaal 3 herinneringen

In de 1e herinnering vragen wij u om het openstaande bedrag te betalen. Ontvangen wij uw betaling niet binnen 14 dagen? Dan komt er eerst € 10 kosten bij. 4 weken na de datum op de 1e herinnering lopen de kosten op tot € 25. Ontvangen wij na de 3e betaalherinnering nog geen betaling? Dan vragen wij een incassobureau of gerechtsdeurwaarder om het bedrag bij u te innen. De bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

Iedere nieuwe rekening die u niet op tijd betaalt, sturen wij direct door naar het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder. Van deze nieuwe schuld krijgt u van ons geen aparte herinnering.

Uw premie niet betalen heeft ook deze gevolgen

Betaalt u na de 3e betalingsherinnering de premie nog steeds niet? Dan moet u ook met de volgende gevolgen rekening houden.

  • Heeft u aanvullende verzekeringen? Dan worden die beëindigd. Dit doen we per de 1e van de maand volgend op de uiterste betaaldatum die genoemd is in de 3e herinnering. U kunt dan pas per 1 januari van het komende jaar een nieuwe aanvullende verzekering aanvragen.
  • Heeft u een korting voor betaling per (half) jaar? Dan komt die te vervallen na de 2e herinnering. Met terugwerkende kracht gaat u de premie per maand betalen.
  • U mag niet van zorgverzekeraar veranderen. Ook niet als de incassokosten en rente niet zijn betaald. Dat staat zo in de wet. Daarom wisselen zorgverzekeraars informatie uit als u een betaalachterstand heeft.
  • Betaalt u 6 maanden uw premie niet? Dan melden wij u aan voor de regeling wanbetalers bij het CAK.

Bent u het niet eens met uw premieschuld?

En ontving u een brief waarin staat dat uw premieschuld is opgelopen tot 4 maandpremies? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.

Gratis advies bij zorgverzekeringsschulden

Tip!

Voor hulp en advies bij betalingsproblemen kunt u bellen met de Zorgverzekeringslijn. Deze organisatie bereikt u via: 0800 64 64 644.

Naar de Zorgverzekeringslijn

Regeling wanbetalers

Bent u aangemeld voor de regeling wanbetalers? Het CAK houdt vanaf dat moment uw premie in. U betaalt dan een hogere premie. Het CAK houdt het bedrag in op uw salaris of uitkering. Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet hier aan meewerken. Als dat niet kan ontvangt u een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Betaalt u niet? Dan legt het CAK uiteindelijk beslag op uw bezittingen. Naast de betaling aan het CAK moet u tegelijkertijd uw schuld bij De christelijke zorgverzekeraar aflossen.

Kijk voor vragen over de regeling wanbetalers op CAK.nl

Wanneer word ik afgemeld voor de regeling wanbetalers?

In de volgende situatie wordt u afgemeld voor de regeling wanbetalers.

  • U wordt afgemeld bij CAK als u uw totale schuld is voldaan. Wij melden u af op de 1e van de maand volgend op de betaling.
  • U wordt ook afgemeld als u akkoord heeft voor schuldhulpverlening of WSNP. Neemt u hiervoor contact op met uw gemeente of schuldhulpverlenende instantie.
  • U kunt ook tijdelijk worden afgemeld. Tijdelijke afmelding wordt ook wel opschorting of proefafmelding genoemd. Om uw schulden op te schorten spreekt u een betalingsregeling af voor uw totale schuld. Neem contact op om te kijken of een betalingsregeling mogelijk is. Is uw schuld volledig overgedragen aan het incassobureau? Neem dan contact op met het incassobureau voor de mogelijkheden.

Kan ik weer een aanvullende verzekering krijgen?

Heeft u alle schulden betaald? Dan kunt u weer uw aanvullende verzekering krijgen vanaf 1 januari. Neem hiervoor contact met ons op.