Klachtenformulier

Bent u ontevreden over een beslissing die wij hebben genomen? Over onze service of de service van één van uw zorgverleners? Dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Geef uw klacht makkelijk aan ons door

Via ons officiële klachtenformulier of via de post kunt u een klacht doorgeven. Vermeld uw naam, adres, verzekeringsgegevens en telefoonnummer. En de tijden waarop wij u overdag kunnen bereiken. Uw algemene vragen kunnen wij via dit formulier niet beantwoorden.

We doen het samen

TIP!
Wij hebben graag blije en tevreden klanten. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Dus heeft u een goed idee? Of wilt u een compliment of verbetertip met ons delen? Twijfel niet en stuur ons even een appje: 06 12 97 28 91

U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie

Stuurt u ons via de post een klacht? Binnen 5 werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen krijgt u een reactie op uw klacht. Behalve als u uw klacht over een vervoerder meldt via de Vervoerslijn. De medewerker neemt dan meteen via de telefoon de verschillende stappen met u door. Hebben wij meer tijd nodig voor de behandeling van uw klacht? Dan laten wij u dit weten. Dit leest u op de pagina Reactietermijnen.

Een klacht over uw premieschuld meldt u schriftelijk

U heeft een brief ontvangen waarin staat dat uw premieschuld tenminste 4 maandpremies is. Bent u het niet eens met de berekening van de premieschuld? Geef dan uw klacht via een brief of via het klachtenformulier aan ons door. Stuur uw klacht binnen 4 weken na de datum van de brief naar ons op. Zolang wij uw klacht behandelen, melden wij u niet aan bij Zorginstituut Nederland.

U kunt een nieuwe beoordeling van uw klacht aanvragen

Wij behandelen uw klacht met zorg. Toch kunt u een antwoord ontvangen waar u het absoluut niet mee eens bent. Via een brief, het klachtenformulier of de telefoon kunt u een nieuwe beoordeling aanvragen. Dit noemen we een herbeoordeling. Een herbeoordelingsteam beoordeelt uw klacht. Zij beoordeelden uw klacht niet eerder. 

Bent u het niet eens met de nieuwe beoordeling?

Reageren wij niet op tijd (binnen 5 werkdagen) op uw verzoek voor een nieuwe beoordeling? Of bent u het niet eens met de afwijzing van de heroverweging? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij helpen problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar op te lossen. U kunt uw klacht via de post of via skgz.nl voorleggen. Maar let op. De SKGZ helpt u niet meer als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan.

U mag altijd naar de burgerlijk rechter stappen

U mag ook naar de rechter stappen nadat de Geschillencommissie een geldig advies heeft uitgesproken. In dit laatste geval kijkt de rechter alleen naar het proces van de klachtbehandeling. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl. U kunt hier ook opzoeken bij welke rechtbank u eventueel terecht kunt.

Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese regels. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

Postadres bij klachten

De christelijke zorgverzekeraar 
Klantsignaalmanagement  
Antwoordnummer 2241  
8000 VB Zwolle


Ook interessant