Vooraf gespreid betalen eigen risico

 Is het eigen risico een groot bedrag voor u? En verwacht u het eigen risico sowieso op te maken? Dan kan het fijn zijn om vooraf gespreid te betalen.

Betaal uw eigen risico in 10 delen

U betaalt 10 keer € 38,50 van februari tot en met november. Ook als u (nog) geen zorgkosten heeft gemaakt, betaalt u elke maand een deel.

Vraag voor 1 februari gespreid betalen aan

U kunt gespreid betalen aanvragen als u:

 • op 1 januari een basisverzekering bij ons heeft
 • verwacht het verplicht eigen risico van 2023 helemaal te gebruiken.
 • voor 1 januari 2023 18 jaar of ouder bent.
 • verzekeringnemer bent.
 • geen vrijwillig eigen risico heeft.
 • uw premie en zorgkosten via automatische afschrijving betaalt.

 

Let op: Regel het vooraf gespreid betalen van uw eigen risico zo vroeg mogelijk. Bij voorkeur vóór 1 januari. De reden hiervoor is dat u in januari al zorgkosten kunt maken. Heeft u gespreid betalen op dat moment nog niet aangevraagd? Dan krijgt u hiervan wél een rekening.

Wij verlengen de regeling automatisch, tot u of wij deze stoppen

Wilt u het vooraf gespreid betalen stoppen? Dat kan. Log in met uw DigiD op Mijn | Polis om dit makkelijk te stoppen. Geef het wel voor 1 januari aan ons door.

Als u het eigen risico niet opmaakt, krijgt u dat eind april terug

Heeft u het eigen risico vooraf in delen betaald, maar niet (helemaal) opgemaakt? Dan krijgt u dat het jaar daarna, vanzelf van ons terug. Wij informeren u in april of u iets terug krijgt en hoeveel dat dan is. Het kan zijn dat u geen bericht krijgt. In dat geval krijgt u niets terug.   

Veelgestelde vragen

Wij schrijven het bedrag af rond de 27ste van elke maand, tussen februari en november. De bedragen ziet u apart van de premie op uw rekeningoverzicht staan. Let op! We stoppen de gespreide betaling als u de delen niet betaalt. Of als u de verzekering stopt.

Heeft u aan het einde van het jaar uw verplicht eigen risico niet helemaal opgemaakt?

 • U ontvangt eind april in het volgende jaar het te veel betaalde bedrag automatisch terug.
 • Heeft u nog bedragen die u aan ons moet betalen? Dan trekken wij het bedrag dat u terugkrijgt eerst hiervan af.

Komen er na april nog rekeningen? Dan ontvangt u hiervan een declaratieoverzicht. Dit bedrag brengen we dan apart in rekening.

Dit doen we om vreemde afrondingsverschillen te voorkomen. Omdat verzekerden tot 1 februari kunnen overstappen, beginnen wij pas 27 februari met afschrijven.

We stoppen de gespreide betaling als wij een termijn niet kunnen afschrijven. We betalen de betaalde termijnen direct aan u terug. Minus de gemaakte zorgkosten die onder het eigen risico vallen. U krijgt een brief als wij de regeling stoppen.

Mogelijk is het een rekening van afgelopen jaar. U betaalt deze losse rekening eerst zelf. Ook als u het eigen risico in delen betaalt. In dit geval betaalt u te veel eigen risico. Dit krijgt u pas terug in april van het volgende jaar. 

Is het een hoge rekening? Kies dan niet voor gespreid betalen maar vraag een betalingsregeling aan om de rekening in gedeelten te betalen.

U kunt de regeling ook aanvragen als u:

 • een betalingsachterstand heeft,
 • in de schuldsanering (WSNP, SHV) zit,
 • bent aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK),
 • een dossier hebt bij een incassobureau.

De regeling loopt automatisch door als u een eigen verzekering afsluit, dus zelf verzekeringnemer wordt. U gaat vanaf dat moment de delen zelf betalen. Maakt u het eigen risico niet op dat u aan ons betaald heeft? Dan krijgt u dat eind april van het jaar erop terug. Het door de vorige verzekeringnemer teveel betaalde eigen risico, betalen we aan die verzekeringnemer terug.

Ook interessant