De diagnose-behandelcombinatie (dbc) uitgelegd

Ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra (zbc’s)  werken met een diagnose-behandelcombinatie (dbc). Ook wel dbc-zorgproduct genoemd. Waarom is de rekening soms best flink, ook na een gesprek van 5 minuten? En over welk jaar betaalt u eigen risico? Ontdek de antwoorden op uw vragen.

De prijs van een dbc is een gemiddelde prijs

Een dbc bestaat uit alle kosten die de zorgverlener maakt om u de juiste zorg te kunnen geven. Dus ook kosten die niet direct met uw behandeling te maken hebben. Bij het maken van de rekening kijkt de zorgverlener niet naar hoeveel zorg ú precies krijgt. Maar naar de gemiddelde zorg voor uw behandeling. Soms heeft u meer behandelingen of onderzoeken gehad. Of juist minder dan wat in de dbc staat. Toch blijft de prijs van de dbc dan gelijk.

Een dbc is een totaalrekening van verschillende zorgkosten

De code van een dbc bestaat uit 2 cijfers, 1 letter en 3 cijfers: bijvoorbeeld 15C912. Deze code zegt iets over de inhoud van het totaal aan zorgonderdelen. Denk bij een ziekenhuisbehandeling aan een consult met de specialist, een MRI-scan, een operatie of laboratoriumonderzoeken. In een dbc staan alle kosten die een zorgverlener maakt vanaf het 1e gesprek. De zorgverlener brengt al deze zorgonderdelen via een dbc in 1 keer in rekening bij ons.

Een eerste dbc start op de dag waarop een eerste stap wordt genomen

De eerste stap kan een eerste consult zijn, maar dat hoeft niet. De start kan zijn dat u bij de specialist komt voor een eerste onderzoek. Of de dag dat u belde om een afspraak te maken. Of het is de datum van een eerste gesprek tussen uw huisarts en de specialist. Uw zorgverlener weet de ingangsdatum van uw dbc.

Voor een lange behandeling, kunnen er meer dbc’s zijn

De totale behandeling noemen we een zorgtraject. Een behandeling kan soms wel jaren duren. Dan kunnen er meer dbc’s zijn. Een dbc is namelijk een maximaal aantal dagen geldig. Bij medisch specialistische zorg is dat maximaal 120 dagen. Daarna opent uw arts een vervolg-dbc, die aansluit op de vorige dbc.

De startdatum van de (vervolg-)dbc is belangrijk voor uw vergoeding

Voor uw vergoeding kijken wij naar uw verzekering op het moment dat de dbc (of de vervolg-dbc) startte.

  • Startte de dbc op 1 november 2023, maar kreeg u een operatie in 2024? Dan kijken wij naar uw verzekering op het moment van de startdatum van de dbc. Als er eigen risico geldt voor de behandeling, betaalt u dus eigen risico voor het jaar 2023.
  • Is een vervolg-dbc gestart in een volgend kalenderjaar? En kreeg u binnen deze vervolg-dbc bijvoorbeeld een (na)controle? Dan betaalt u misschien ook eigen risico over deze vervolg-dbc.

Een voorbeeld

U betaalt per kalenderjaar een maximum bedrag aan verplicht eigen risico. Lees meer over het eigen risico

U betaalt eigen risico over het jaar 2023

U kwam in 2023 voor het eerst bij de arts met een klacht. De dbc is in 2023 gestart. U betaalt eigen risico voor deze dbc voor het jaar 2023. Want de startdatum van de dbc bepaalt over welk jaar u eigen risico betaalt. En dat is in dit voorbeeld 2023.

U betaalt ook over 2024 eigen risico

Stel dat een vervolg-dbc eind januari 2024 wordt geopend. U krijgt dan nog een nacontrole. Dan moet u ook voor 2024 uw eigen risico betalen. Want de startdatum van deze vervolg-dbc bepaalt over welk jaar u het eigen risico betaalt. En dat is in dit voorbeeld 2024.

Meer over de ziekenhuisnota en wanneer u eigen risico betaalt

Lees meer op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

U vindt er een handige informatiekaart over uw ziekenhuisrekening.


Ook interessant