Tijdigheid en bereikbaarheid van zorg

Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners. Deze afspraken gaan over de toegang en bereikbaarheid van zorg. Wij leggen per zorgsoort kort uit welke afspraken dat zijn. En wat u van onze gecontracteerde zorgverleners kunt verwachten.

Voor sommige zorgsoorten gelden er ook verplichte regels waarin de zorg geleverd moet worden. Deze verplichte regels heten Treeknormen. Als deze Treeknormen gelden, dan worden deze hieronder ook genoemd.

U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht bij een apotheek. Tijdens de avond, nacht en in het weekend is farmaceutische spoedzorg voor u via een (dienst)apotheek beschikbaar.  U krijgt de geneesmiddelen binnen 24 uur. Of eerder als dit voor de behandeling nodig is. Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de wettelijke treeknorm) bedraagt voor de apotheek: 1 werkdag.

Binnen 5 werkdagen kunt u terecht bij een fysiotherapeut en/of oefentherapeut. Een therapeut is bereikbaar binnen 30 kilometer. Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de fysio- en oefentherapeut: 1 week.

Bij nood is psychiatrische crisiszorg meteen beschikbaar. Hiervoor zijn voor heel Nederland afspraken met een aantal GGZ-instellingen gemaakt. Deze instellingen verzorgen een 7 x 24 uurs-crisisdienst. De crisisdienst biedt hulp aan jongeren en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood. U kunt niet zelf contact opnemen met een instelling die de crisiszorg levert. Over het algemeen beoordeelt de crisisdienst op verzoek van de huisarts, meldkamer of politie. Meldt u zich in geval van een psychiatrische crisis dus bij uw huisarts. Bent u al onder behandeling in de geestelijke gezondheidszorg? Vraag dan aan uw behandelaar welke afspraken er voor u gelden bij een psychiatrische crisis.

De crisisdienst biedt 24/7 eerste hulp aan mensen met acute problemen. Van ernstige psychosociale problematiek tot zeer ernstige psychopathologie. Wel of niet samen met verslavingsproblematiek. De hulpverleners van de crisisdienst zien cliënten zoveel mogelijk op locatie. Regel voor de crisisdienst is dat de patiënt in (dreigende) crisis meteen een beoordeling krijgt zodat het voor de cliënt zelf, de verwijzer en de eventueel naastbetrokkenen snel duidelijk is wat er aan de hand is en welke zorg kan worden georganiseerd.

De behandelingen worden verleend binnen de termijnen zoals vastgelegd in de landelijk overeengekomen treeknormen:

Fase Omschrijving Treeknormen
Aanmeldwachttijd De tijd tussen het moment dat u belt voor een afspraak en de dag dat u echt terechtkunt. 4 weken
Behandelingswachttijd tot aan diagnose I Het aantal weken tussen het 1e contact met uw zorgaanbieder en de diagnose. 4 weken
Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling – niet in een kliniek. 6 weken
Behandeling I+II Behandelingswachttijd totaal, dus vanaf 1e contact tot behandeling. 10 weken
Behandelingswachttijd tot aan behandeling II Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling in een kliniek 7 weken

U kunt 24/7 een beroep doen op huisartsenzorg. 's Avonds, 's nachts en in het weekend hoort u via uw eigen huisarts waar u terecht kunt om huisartsenzorg te ontvangen. In geval van spoed krijgt u binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon. Streefnormen en maximale wachttijden voor niet-(sub)acute zorg (de treeknorm) bedraagt voor de huisartsenzorg: 3 werkdagen, waarbij geldt dat 80% van de consulten binnen 2 werkdagen moet gebeuren.

Sleep de tabel om meer informatie te zien
Hulpmiddel Afspraak
MRA gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn
Apparatuur voor positieve uitademingsdruk gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn
Slaappositietrainer gedurende 8 uren in de periode van 8.00 -20.00 uur en heeft indien noodzakelijk beschikking over een spoedlijn
Slaapapneu 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: binnen 24 uur
Slijmuitzuig apparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
Tracheostoma 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Vernevelapparatuur 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
Zuurstof 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
Anti decubitusmateriaal 24 uur per dag Spoed: 4-6 uur
Infuustherapie 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
Diabetespomp 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Sondevoeding en -therapie 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 4 uur
Personenalarmering 24/7 bemande alarmcentrale
Verpleegbedden en toebehoren 24 uur per dag Spoed: 6 uur
Mobiliteitshulpmiddelen 24 uur per dag Spoed: 6 uur
Kinderhulpmiddelen 24 uur per dag Spoed: 4-6 uur
Diabeteshulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Incontinentiehulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Stomahulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur
Verbandhulpmiddelen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Spoed: 6 uur

U kunt 24/7 een beroep doen op verloskundige zorg. Bij uw verloskundige kunt u terecht over informatie over de bereikbaarheid 's avonds, 's nacht en in het weekend. Voor begeleiding van de bevalling door de kraamzorgorganisatie zorgt de verloskundige ervoor dat de kraamverzorgende op tijd een signaal krijgt. De kraamzorgaanbieder zorgt dat de kraamverzorgende door of namens de verloskundige, voor ondersteuning op het opgegeven adres aanwezig is.

Kraamzorgorganisaties leveren aan elke verzekerde, die woont in hun werkgebied en zich voor de 5e maand van de zwangerschap aanmeldt, altijd kraamzorg. Ook tijdens vakanties en feestdagen kunt u kraamzorg gebruiken. Daarnaast zijn zij 24 uur per dag via telefoon bereikbaar voor vragen en advies.

In de Zorggids ziet u met welke verloskundigen en kraamzorgorganisaties in uw woonplaats wij afspraken hebben gemaakt.

U kunt 24/7 een beroep doen op wijkverpleegkundige zorg, als u hier een indicatie voor heeft. Deze indicatie wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige bespreekt u welke zorg u wanneer nodig heeft. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat u op de afgesproken tijden zorg ontvangt. Ook is de wijkverpleegkundige 24 uur per dag bereikbaar in het geval u snel extra zorg nodig heeft.

Voor wijkverpleging hebben wij met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wachttijden. Deze afspraken zijn conform de Treeknormen. Deze Treeknormen zijn landelijk afspraken tussen betrokken partijen in de gezondheidszorg. De afspraken over wachttijden zijn een resultaatsverplichting voor de zorgaanbieders. Afwijken is alleen mogelijk bij zeer uitzonderlijke gevallen zoals landelijke tekorten aan personeel of overmacht situaties.

De normen zijn als volgt gedefinieerd:
Acute situaties: direct
Thuiszorg: binnen 6 weken

U kunt voor medisch-specialistische zorg terecht bij u in de buurt, nadat u bent doorgestuurd door bijvoorbeeld uw huisarts. We hebben met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de maximale wacht- en toegangstijden. Deze afspraken volgen de landelijk afspraken over wat men in Nederland een acceptabele wachttijd vindt: de Treeknormen.

Zorgaanbieders houden zich aan deze afspraken maar er kan sprake zijn van overmacht. Zoals landelijke tekorten aan medisch personeel of andere overmachtsituaties. Kan een  zorgaanbieder u niet op tijd kan behandelen? Dan zal hij u adviseren om contact op te nemen met Zorgbemiddeling van De christelijke zorgverzekeraar. U mag ook altijd zelf contact met ons opnemen voor Zorgbemiddeling.

Voor spoedzorg kunt u terecht bij de huisarts en tijdens avond- nacht- en weekend bij de huisartsenpost (HAP). Die kan dan, als het nodig is, u doorsturen naar het ziekenhuis. Kunt u niet eerst langs de huisarts? Dan kunt u 24/7 een beroep doen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De Treeknormen zijn:

  • Toegangstijd ziekenhuiszorg: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
  • Wachttijd diagnostiek/indicatiestelling: 80% binnen 3 weken, maximaal 4 weken
  • Wachttijd poliklinische behandeling: 80% < 4 weken, maximaal 6 weken 
  • Wachttijd klinische behandeling: 80% < 5 weken, maximaal 7 weken