Uitzonderingen eigen risico

Voor welke zorg betaalt u geen eigen risico?

Sommige zorg is vrij van het verplicht en vrijwillig eigen risico. Meestal ontvangt u geen rekening voor de onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.

 • Zorg van de huisarts (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium onderzoeken)
 • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
 • Hulpmiddelen die u leent met uitzondering van onderhouds- en gebruikskosten
 • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving (wijkverpleging)
 • Ketenzorg via de huisarts als de huisarts is aangesloten bij een zorggroep (prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen)
 • Reiskosten en nacontroles van orgaandonoren
 • Bevalling en verloskundige zorg, counseling, het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) en de NIPT (wel eigen risico voor geneesmiddelen, bloeddrukonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer)
 • Kraamzorg
 • Gecombineerde leefstijlinterventies
 • Medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen bij een gecontracteerde apotheek
 • Stoppen-met-rokenprogramma én de farmacotherapeutische interventies (medicatie) die hierbij horen bij een gecontracteerde zorgaanbieder. De aanbieder van het stoppen-met-rokenprogramma mag dan geen huisarts, medisch specialist of klinisch psycholoog zijn.

Voor welke zorg betaalt u wel eigen risico?

Voor de meeste zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering betaalt u een verplicht eigen risico van € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten.

In ons vergoedingenoverzicht ziet u in één oogopslag of u wel of geen eigen risico betaalt voor uw behandeling.