Uw kinderen verzekerd

In de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat kinderen tot 18 jaar geen premie betalen voor de basisverzekering. Zij zijn ook vrijgesteld van het eigen risico. Bij De christelijke zorgverzekeraar betalen kinderen tot 18 jaar ook geen premie voor de aanvullende verzekering. Kinderen krijgen automatisch de meest uitgebreide aanvullende verzekering die één van de ouders heeft afgesloten.

Kinderen vanaf 18 jaar kunnen zelf hun verzekering kiezen

Kinderen gaan vanaf hun 18e wel premie betalen voor de zorgverzekering. Zij krijgen de maand voor hun 18e verjaardag een brief met informatie over de keuzes die er zijn:

  • U kunt verzekeringnemer blijven voor uw kind
    U betaalt de premie voor uw kind vanaf de 1e dag van de maand nadat uw kind 18 is. U betaalt ook de eventuele andere verschuldigde eigen bijdragen, zoals het verplicht eigen risico. Bent u collectief verzekerd? Dan krijgt uw kind dezelfde korting als u, op een aanvullende (tandarts)verzekering. Uw kind kan zelf een (andere) aanvullende verzekering, tandartsverzekering en vrijwillig eigen risico kiezen.
  • Uw kind sluit zelf een verzekering af
    Uw kind wordt verzekeringnemer en betaalt zelf de premie. De christelijke zorgverzekeraar biedt korting aan jongeren en studenten. Op onze jongerenpagina ziet u welke situatie voor uw kind van toepassing is en hoeveel korting uw kind krijgt. 

Kijk voor meer informatie of het doorgeven van wijzigingen op de jongerenpagina. Als u of uw kind geen verandering doorgeeft, zetten wij de verzekering automatisch voort. Houdt u er wel rekening mee dat bepaalde vergoedingen, zoals tandartskosten of fysiotherapie, vanuit de basisverzekering niet langer verzekerd zijn.