Christelijke thuiszorg

Thuiszorg is zorg die bij mensen thuis wordt gegeven. Hieronder valt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Maar ook huishoudelijke hulp in huis. Ouderen, chronisch zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen thuiszorg krijgen.
  • Verzorging kan bestaan uit het helpen met douchen of wassen, aankleden en hulp bij eten en drinken.
  • Bij verpleging kunt u denken aan wondverzorging of het geven van injecties.
  • Begeleiding biedt ondersteuning bij het zelfstandig wonen en de zelfredzaamheid.
  • Huishoudelijke hulp bestaat uit werkzaamheden zoals stof afnemen, ramen zemen en het schoonhouden van badkamer, keuken en toilet.

Bent u op zoek naar christelijke thuiszorg?

De christelijke zorgverzekeraar helpt u om de aanbieder te vinden die het beste bij u past. Vul het aanvraagformulier in en wij nemen contact met u op. Gratis en vrijblijvend!

Direct De christelijke | Zoekadvies aanvragen

Christelijke zorg

U kunt kiezen voor een christelijke organisatie. In de visie van zo’n organisatie is vaak een duidelijk standpunt tegen euthanasie opgenomen. De christelijke identiteit en het delen van dezelfde normen en waarden kan van meerwaarde zijn in gesprekken die u heeft met de zorgverleners. Vaak ervaart u vanuit het werk en de houding dat er zorg wordt geboden uit naastenliefde en dat er echte betrokkenheid is.

Vergoeding & informatie

Informatie over vergoedingen met betrekking tot thuiszorg:

  • Huishoudelijke hulp vraagt u aan bij uw gemeente en wordt vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Er geldt wel een wettelijke eigen bijdrage.
  • Persoonlijke verzorging, verpleging vraagt u aan bij een thuiszorgorganisatie. U vindt een zorgverlener bij de gecontracteerde organisaties. Verpleging en verzorging wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico of eigen bijdrage. Voor niet gecontracteerde zorg gelden andere vergoedingen. De vergoedingen vindt u in het vergoedingenoverzicht.
  • Informatie over kwaliteit van thuiszorg via KiesBeter.nl.
  • De website Regelhulp wijst u de weg naar zorg en ondersteuning.
  • De christelijke | Zorgcoach geeft informatie over WLZ en WMO en wijst u de weg.

Ook interessant