Uw bewijs van verzekering

Gaat u op reis buiten Nederland en heeft u medische zorg nodig? Dan vraagt de zorgverlener naar een verzekeringsbewijs. In veel landen geldt uw zorgpas met daarop uw EHIC als verzekeringsbewijs.

Check uw verzekeringsbewijs

Neem bij spoedeisende zorg contact op met Eurocross

Met het juiste verzekeringsbewijs wordt u snel geholpen bij een zorgverlener. Neem bij spoedeisende zorg in het buitenland altijd contact op met alarmcentrale Eurocross Assistance. Zij sturen het juiste verzekeringsbewijs naar de zorgverlener. Ook bieden zij advies en ondersteuning bij bezoek aan een arts of ziekenhuis.

Wat is de zorgpas met EHIC?

De zorgpas is gekoppeld met de EHIC (European Health Insurance Card). De EHIC vindt u op de achterkant van uw zorgpas. Hier staat ook hoelang deze pas geldig is. De zorgpas is persoonsgebonden en kosteloos en geldig in alle landen binnen de EU en EER. Met de EHIC krijgt u bij tijdelijk verblijf in het buitenland medische zorg als dit nodig is. Dit geldt alleen als de zorgverzekering in Nederland niet is opgeschort of beëindigd. Met de EHIC worden de kosten van de medische zorg vergoed volgens de wettelijke regels van het land waarin u tijdelijk verblijft.

Wat krijgt u niet betaald met de EHIC?

De EHIC dekt geen medische kosten als u of medeverzekerden speciaal naar het buitenland reizen om daar een medische behandeling te krijgen. Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het standaard zorgpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw EHIC daarom meestal niet. Neem contact op Eurocross Assistance om het zeker te weten.

Zo zit het met uw eigen bijdrage en EHIC

Eigen bijdrage betaalt u volgens de wetgeving van het land waar u de zorg krijgt. Krijgt u hiervoor een nota? Stuur deze dan naar ons toe. Dan kijken we of we de eigen bijdrage vergoeden.

Brexit Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar hoort hier ook bij) heeft een verdrag gesloten met de Europese Unie (EU) voor de vergoeding van zorgkosten. Dit betekent dat u: 

 • bij spoedeisende zorg in het Verenigd Koninkrijk gebruik kunt blijven maken van de EHIC kaart op de achterkant van uw zorgpas en
 • nog steeds toestemming bij ons kunt vragen voor niet-spoedeisende zorg in het Verenigd Koninkrijk met een S2-formulier.

Deze afspraken gelden ook in 2023. Verandert de wet- en regelgeving? Dan laten wij het u natuurlijk meteen weten. Houd voor de laatste informatie onze website in de gaten. Meer informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Controleer welk bewijs u nodig heeft

Welke bewijs u nodig heeft kan per land verschillen. Wilt u weten welk verzekeringsbewijs nodig is? Kies hieronder het land waar u naartoe reist. Wij leggen u uit welk bewijs u nodig heeft.

In dit land heeft u het 111-formulier nodig. Hiermee bewijst u dat u verzekerd bent als u onverwacht medische zorg nodig heeft.

Bel met alarmcentrale Eurocross Assistance bij spoedeisende zorg in het buitenland. Eurocross Assistance vertelt u welk verzekeringsbewijs de zorgverlener accepteert. Als het nodig is sturen zij het 111-formulier rechtstreeks naar het ziekenhuis.
In dit land heeft u alleen uw zorgpas met EHIC (European Health Insurance Card) nodig. Op uw zorgpas vindt u het telefoonnummer van alarmcentrale Eurocross Assistance.

Neem bij spoedeisende zorg contact op met Eurocross Assistance. Zij helpen u met het juiste verzekeringsbewijs.
In dit land heeft u alleen uw zorgpas nodig. Op uw zorgpas vindt u het telefoonnummer van alarmcentrale Eurocross Assistance.

Neem bij spoedeisende zorg contact op met Eurocross Assistance. Zij helpen u met het juiste verzekeringsbewijs.

Neem bij spoedeisende zorg altijd contact op met alarmcentrale Eurocross Assistance. Zij helpen u met het juiste verzekeringsbewijs.

Voor uw visum heeft u een Engelstalige verzekeringsverklaring nodig. Neem deze samen met uw zorgpas mee op reis.

Vraag de Engelstalige verzekeringsverklaring aan bij onze klantenservice: 071 308 38 88. Dat kan maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Houd dan de volgende gegevens bij de hand:

 • uw relatienummer
 • de datum van uw vertrek
 • de datum van thuiskomst
 • het land waar u naartoe gaat
 • bij studie: naam en plaats van de universiteit
 • bij zaken op uitnodiging: de verblijfsperiode zoals vermeld op uw uitnodiging

Houd er rekening mee dat u de zorgkosten die u in dit land maakt, eerst zelf moet voorschieten. U kunt de kosten later declareren. Wat en hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van de verzekering die u heeft.

In Nederland heeft u alleen uw zorgpas nodig om te laten zien dat u verzekerd bent.

Gaat u naar uw zorgverlener? Dan wil hij graag weten hoe u verzekerd bent. Een zorgpas kan hier handig bij zijn.

In dit land heeft u alleen uw zorgpas nodig. Op uw zorgpas vindt u het telefoonnummer van alarmcentrale Eurocross Assistance.

Neem bij spoedeisende zorg contact op met Eurocross Assistance. Zij helpen u met het juiste verzekeringsbewijs.

Gaat u korter dan 90 dagen naar dit land? Neem dan uw zorgpas mee. Gaat u langer dan 90 dagen? Dan moet u een visum aanvragen. Hiervoor heeft u een Engelstalige verzekeringsverklaring nodig. Neem deze samen met uw zorgpas mee op reis. Het kan ook zijn dat u een Zuid-Afrikaanse zorgverzekering moet afsluiten. Informeer hiervoor bij de Zuid-Afrikaanse ambassade.

U vraagt de Engelstalige verzekeringsverklaring aan bij onze klantenservice: 071 308 38 88. Dat kan maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Houd dan de volgende gegevens bij de hand:

 • uw relatienummer
 • de datum van uw vertrek
 • de datum van thuiskomst
 • het land waar u naartoe gaat
 • bij studie: naam en plaats van de universiteit

Houd er rekening mee dat u de zorgkosten die u in dit land maakt, eerst zelf moet voorschieten. U kunt de kosten later declareren. Wat en hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van de verzekering die u heeft.


Ook interessant