Persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Soms heeft u zorg nodig. Omdat u zichzelf bijvoorbeeld niet meer kunt wassen of een wond niet zelf kunt verzorgen. Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke verzorging en verpleging nodig heeft, kan gebruikmaken van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb).

Wat is een Zvw-pgb?

Met een pgb krijgt u een hoeveelheid geld (een budget) waarmee u zelf de zorg regelt die u nodig heeft. Zelf uw zorg regelen met een pgb betekent:

 • Een uitgebreid aanvraagtraject doorlopen
 • Zelf bepalen wie de zorg verleent
 • Zelf afspraken maken met zorgverleners en deze vastleggen
 • Kwalitatief goede zorg inkopen
 • Uw eigen pgb-administratie bijhouden
 • Declaraties indienen

Welke zorg kan ik regelen met een Zvw-pgb?

Als er een indicatie is afgegeven door de wijkverpleegkundige, vergoeden wij de volgende zorg uit het Zvw-pgb;

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging

U betaalt voor deze zorg geen eigen risico. Wilt u via een pgb andere zorg? Dan heeft u misschien recht op pgb zorg via de gemeente of het zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, www.pgb.nl, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

Check eerst of een Zvw-pgb bij u past

Doe bijvoorbeeld de check op www.pgb-test.nl. En lees alles over wat er van u wordt verwacht in de informatie die de overheid heeft gemaakt. In het pgb reglement (pdf) van De christelijke zorgverzekeraar vindt u ook nog aanvullende informatie.

Past een Zvw-pgb toch niet bij u?

Dan kunt u ook kiezen voor Zorg in Natura. Bij de meeste Zorg in Natura contracteert Zilveren Kruis de zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders regelen de administratie voor u. U maakt wel zelf met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Let op: Bij ons kunt u alleen een Zvw-pgb krijgen voor verpleging en verzorging thuis. Ander pgb nodig? Dan wordt dit mogelijk geregeld door zorgkantoor (Wlz-pgb) of gemeente (Wmo-pgb of Jeugdwet-pgb). Meer weten?

Ga naar de website van belangenvereniging Per Saldo

Regel uw Zvw-pgb

U wilt een Zvw-pgb aanvragen. Hoe werkt dat?

 • Een nieuw Zvw-pgb vraagt u bij ons aan met een indicatie van een wijkverpleegkundige.
 • Heeft u een Zvw-pgb, maar wijzigt uw zorgvraag of loopt uw indicatie af? Vraag zelf een nieuwe indicatie aan.

Waarop moet u letten als u een Zvw-pgb heeft?

 • U koopt zelf uw zorg in
 • U bent verantwoordelijk voor uw eigen administratie
 • U betaalt zelf uw zorgverleners en declareert de nota’s achteraf bij ons
 • Wij maken het bedrag binnen 10 werkdagen aan u over

Zvw-pgb wijzigen, verlengen of stopzetten

 • Heeft u een Zvw-pgb, maar wijzigt uw zorgvraag of loopt uw indicatie af? Vraag zelf een nieuwe indicatie aan.
 • U kunt uw Zvw-pgb via een digitaal formulier en per post opzeggen. Wij bekijken welk deel van het budget is verbruikt, en welk deel mogelijk wordt teruggevorderd.

Vind een wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige bekijkt uw zorgbehoefte en stelt de indicatie vast. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van gecontracteerde zorgverleners.

Hulp bij uw Zvw-pgb-administratie?

Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en sturen uw rekeningen naar De christelijke zorgverzekeraar.

Veelgestelde vragen

Persoonsgebonden budget voor verpleging en vergoeding (Zvw-pgb) wordt geregeld door uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld De christelijke zorgverzekeraar. Wij vergoeden de volgende zorg uit het Zvw-pgb (als daar een indicatie voor is gegeven door de wijkverpleegkundige):

 • Persoonlijke verzorging
 • Verpleging

Wilt u via een pgb zorg die u niet terugziet in bovenstaand rijtje? Dan heeft u mogelijk recht op pgb zorg via gemeente of zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, www.pgb.nl, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

Dat verschilt. De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Op basis van deze indicatie bepalen wij het budget.

Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.

Toekenningsverklaring
Gaan wij akkoord met uw Zvw-pgb aanvraag? Dan krijgt u van ons een toekenningsverklaring op basis van weken.

De christelijke zorgverzekeraar houdt 52 weken per toekenning aan. Het weekbudget x het aantal weken dat de indicatie is afgegeven is het totaalbudget van de toekenning.

U zorgt zelf voor inzicht over:

 • het budget dat u heeft gekregen
 • wat er gedeclareerd is

Gebruik hiervoor ook ons handige sjabloon urenregistratie pgb-budgethouders (pdf).

De pgb administratie regelen is een lastige klus. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpt u graag. Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren voor u bij De christelijke zorgverzekeraar.

Nee, u hoeft geen eigen risico te betalen.
Dat kan. Een wijkverpleegkundige moet eerst een indicatie geven over uw totale zorgbehoefte. Vervolgens geeft u op het aanvraagformulier voor Zvw-pgb aan welke zorg u via het Zvw-pgb wilt en welke zorg niet. Zilveren Kruis geeft alleen akkoord over het pgb-deel van de indicatie.

Bent u het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige u heeft gegeven? Dan kunt u eenmalig bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met De christelijke | Zorgcoach: 071 308 38 89.

Vul dit formulier in. U kunt ons ook een brief met uw klacht sturen. Ons adres:

De christelijke zorgverzekeraar Zorgverzekeringen
Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Stapt u naar ons over van een andere verzekeraar en heeft u een Zvw-pgb?

 • Als uw toekenningsverklaring nog geldig is nemen wij deze over tot de einddatum van de indicatie en/of einddatum toekenningsverklaring. Wij adviseren u om uw toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is.
 • Als uw toekenningsverklaring en/of uw indicatie is verlopen beoordelen wij uw situatie opnieuw.

De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven hanteert.

Ook interessant