U wilt een Zvw-pgb aanvragen. Hoe werkt dat?

Wilt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) aanvragen? Of de indicatie van uw Zvw-pgb wijzigen of verlengen? Wij helpen u op weg.

Zvw-pgb aanvragen

Wanneer heeft u recht op een Zvw-pgb?

 • U bent langdurig – langer dan een jaar – op verpleging en verzorging aangewezen, of
 • U hoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is). Uw behandelend arts heeft vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

Hoe vraagt u een Zvw-pgb aan?

1. Neem contact op met een verpleegkundige

Om Zvw-pgb te krijgen is een indicatie van een bevoegd (wijk)verpleegkundige verplicht. In onze zorggids vindt u snel een bevoegd (wijk)verpleegkundige bij u in de buurt. Bevoegd betekent geschoold op HBO niveau. En geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register. Hij of zij beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen. Voor zorg aan kinderen tot 18 jaar neemt u contact op met een hbo-kinderverpleegkundige. Of verpleegkundig specialist met opleiding tot kinderverpleegkundige. Meer informatie vindt u op www.binkz.nl.

2. Vul het aanvraagformulier in

Samen met een bevoegd wijkverpleegkundige vult u vervolgens het aanvraagformulier (pdf) in. Dit is een formulier waarop u precies invult welke zorg er nodig is en hoe u dit zelf gaat organiseren. De (wijk)verpleegkundige vult een deel van de aanvraag in. En u vult het andere deel zelf in.

3. Stuur het aanvraagformulier digitaal naar ons op

Is alles ingevuld en heeft u de bijlagen (zoals het zorgplan) toegevoegd? Dan stuurt u het formulier eenvoudig digitaal in. Wij beslissen aan de hand van de ontvangen informatie en uw indicatie of u in aanmerking komt voor een pgb vanuit de zorgverzekeringswet.

4. U krijgt van ons via post de uitslag;

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de pgb-regels. Wij informeren u over het budget.

Bewuste keuzegesprek

Een pgb geeft de vrijheid om zelf zorg in te kopen. Maar er horen ook taken en verantwoordelijkheden bij. We willen dat u een bewuste keuze maakt voor pgb. En dat u van tevoren weet wat er van u verwacht wordt. Vandaar dat wij het bewuste keuzegesprek (bkg) dat we met u voeren. In dit gesprek bekijken wij met elkaar of een pgb past bij uw situatie. En of u voldoende op de hoogte bent van en in staat bent aan alle verplichtingen die bij een pgb horen te voldoen. Het bewuste keuzegesprek voeren wij telefonisch, óf we komen bij u thuis langs.

We bespreken

 • Hoe u de zorg wilt regelen
 • Hoe u de administratie van uw budget gaat doen
 • De rechten en plichten die horen bij een pgb

Wie zijn er bij dit gesprek?

 • U als budgethouder
 • Uw wettelijk vertegenwoordiger, als u die heeft

Wat moet u voorbereiden voor een bkg?

 • U bent op de hoogte van de rechten en plichten die bij een Zvw-pgb horen
 • U heeft het pgb reglement gelezen (pdf)
 • U kunt vertellen hoe u de zorg wilt organiseren en de administratie wilt uitvoeren

Misschien komen we bij u langs

Het is mogelijk dat wij bij u thuis langskomen om uw pgb-aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wij willen bijvoorbeeld weten welke zorg u precies nodig heeft en of deze zorg kwalitatief goed is. We bespreken dan ook of een pgb bij u past. Tijdens het huisbezoek vragen wij u om inzage in uw pgb-administratie indien u al een Zvw-pgb heeft. Een medewerker van Argonaut Advies voert het huisbezoek uit. Deze organisatie is expert in het geven van medisch advies. Daarom doen zij het huisbezoek en wij niet.

Meer informatie over huisbezoek pgb (pdf)

Toekenning pgb

Na het bewuste keuze-gesprek en in sommige gevallen het huisbezoek bekijken wij of u in aanmerking komt voor een pgb. U hoort binnen een week na het bewuste keuzegesprek of u voldoet aan de eisen. Voldoet u aan alle eisen? Dan ontvangt u van ons een toekenningsverklaring. In de toekenningsverklaring staat hoe hoog uw pgb is en voor welke periode u het pgb kunt gebruiken.

Hoe wordt uw budget bepaald

De wijkverpleegkundige indiceert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Onze eigen verpleegkundigen toetsen of we deze indicatie kunnen volgen en of alle zorg die geïndiceerd is vergoed mag worden uit de basisverzekering. Indien we hierover vragen hebben, nemen we contact met de indicerend wijkverpleegkundige op. Op basis van deze beoordeling bepalen wij het budget. Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.

Is uw pgb afgewezen en wilt u een klacht indienen?

Vul dit formulier in. U kunt ons ook een brief met uw klacht sturen. Ons adres:

De christelijke zorgverzekeraar Zorgverzekeringen
Klantsignaalmanagement
Antwoordnummer 2241
8000 VB ZWOLLE

Wilt u van zorg door een familielid of bekende naar zorg door een formele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, of andersom? Dat kan. Vul vraag 4, 7 en 8 van deel 2: verzekerde deel van het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb (pdf)

Stuur het formulier digitaal naar ons toe. We berekenen opnieuw uw budget voor de resterende looptijd van uw pgb.

De christelijke zorgverzekeraar 
t.a.v. Afdeling pgb 
Postbus 444 
2300 AK Leiden

Als de aard, omvang of duur van uw zorgvraag wijzigt, is een nieuwe indicatiestelling nodig door een bevoegd wijkverpleegkundige. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw indicatie actueel is en blijft. Bij zowel een verslechtering als een verbetering van uw gezondheidssituatie, moet u een nieuwe indicatie aanvragen. Doe dit altijd in overleg met uw wijkverpleegkundige.

Vul samen met de (wijk)verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier opnieuw in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.

Aanvraagformulier Zvw-pgb downloaden (pdf)

Wij beoordelen uw aanvraag voor een Zvw-pgb op basis van de regels uit het Zvw-pgb-reglement. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling.

De christelijke zorgverzekeraar
t.a.v. Afdeling pgb 
Postbus 444 
2300 AK Leiden

U kunt per e-mail opzeggen via pgb.zvw@dechristelijkezorgverzekeraar.nl.

Per post is ook mogelijk. Stuur uw opzegging naar:

De christelijke zorgverzekeraar
t.a.v. Afdeling pgb 
Postbus 444 
2300 AK Leiden

Wilt u onderstaande informatie vermelden bij de opzegging:

 • Datum waarop u de pgb wilt beëindigen
 • De reden van opzegging
 • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en relatienummer
 • Handtekening van de pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger

Ook interessant