Kwaliteit van zorgverleners

Voor steeds meer medische behandelingen zijn er eisen aan de kwaliteit en landelijke kwaliteitsnormen. Door deze eisen kunnen we echt kiezen voor kwaliteit voor onze klanten. We maken hierover goede afspraken met zorgverleners. Zoals ziekenhuizen, fysiotherapeuten, apotheken, verloskundigen en kraamzorg.

We willen voor u de beste kwaliteit 

Met zorgverleners die de eisen voor kwaliteit niet halen, gaan we eerst in gesprek. We kijken of we ervoor kunnen zorgen dat zij de eisen toch nog halen. Door bijvoorbeeld samen te werken met andere zorgverleners in de regio. Maar we kunnen ook besluiten dat we een behandeling niet meer uit laten voeren door deze zorgverlener. Die kan zich dan specialiseren in behandelingen waar hij juist wel goed in is. Hierover kunnen we dan weer goede afspraken maken over kwaliteit en prijs.


Ook interessant