Onze visie op zorg en verzekeren

Ieder leven is van waarde. Ook als het leven in de ogen van mensen niet zo perfect is. Ieder leven is geschapen, gewenst en geliefd door God. En verdient daarmee liefde, zorg, aandacht en bescherming. 

Onze opdracht

De bijbel is onze basis

Wij zoeken antwoorden in de Bijbel. Onze services en vergoedingen passen we hier zoveel mogelijk op aan. We moedigen mensen aan om goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. En we vragen samen met u en onze partners aandacht voor christelijk verantwoorde zorg

Onze beloften

We zetten ons in waar geloof en zorg elkaar raken

We komen op​ voor de waarde van ieder leven

Wat is het recht van ongeboren leven? Wat is het leven waard als het uitzichtloos lijkt?

We zetten ons in voor bescherming van het leven. Ook voor het leven dat kwetsbaar en onvolkomen is. We willen vol liefde hulp bieden. Hulp aan hen die worstelen met moeilijke vragen over zwangerschap, identiteitsproblemen en levenseinde.

We werken aan christelijke zorg

Bij moeilijke situaties en grote veranderingen spelen geloofsvragen vaak een rol.

Het is belangrijk dat de zorgverlener uw geloofsvragen begrijpt. En u daarbij kan helpen. We zetten ons in om te zorgen dat u goede, christelijke zorg kunt krijgen. Nu en in de toekomst. En we helpen u bij het vinden van deze zorg.

We moedigen u aan om voor elkaar en uzelf te zorgen

Solidariteit: samen dragen we wat we zelf niet kunnen dragen.

Verzekeren draait om solidariteit. Met elkaar verbonden zijn. En elkaar helpen. Met ons programma Zorgen voor elkaar moedigen we mensen aan. We helpen hen met de onderwerpen: Sterke relaties, Ouder worden en Geloof en gezondheid. In al onze programma's heeft het geloof een plek.

Onze aanpak

​We helpen en inspireren

Naast het vergoeden van zorg doen we meer. We helpen mensen op weg met onze services. Een mooi voorbeeld hiervan is De christelijke | Vertrouwensarts, voor als u twijfelt of een behandeling wel christelijk verantwoord is. Ook helpen we met zorgbemiddeling, geboorteservice en meer.

​We helpen werken aan sterke relaties

Een van de onderwerpen van Zorgen voor elkaar is: Sterke relaties. Goede relaties hebben een positieve invloed op de kwaliteit en duur van het leven. We hebben werkboekjes, gesprekskaartjes, interessante podcasts en meer. Ook vergoeden we relatiecursussen en relatietherapie.

Onze inspiratie

Ons christelijk geloof inspireert ons

Ons geloof moedigt ons aan om het goede te doen. Om mee te leven met mensen, ook als zij andere keuzes maken dan wij. We zijn dichtbij en betrokken, bij elkaar en bij klanten. U mag rekenen op onze eerlijkheid en openheid. Maak kennis met ons team

Uw steun

Samen kiezen voor christelijke zorg

Christelijke zorg is beter te organiseren als meer mensen kiezen voor die zorg. Die keuze is ook nodig om christelijke zorg te laten bestaan. Met elkaar kunnen we opkomen voor wat een brede groep christenen belangrijk vindt aan zorg. Lees hoe we in actie komen.


Ook interessant